privacy statement

Privacy statement

Privacy- en cookiestatement Biologische Slagerij Gerrit Takke

Inleiding

Biologische Slagerij Gerrit Takke is het adres voor het bestellen en laten bezorgen van biologisch vlees en andere benodigdheden. Om onze producten en diensten te leveren en te optimaliseren, verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en webbezoekers. We verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement vertellen we u hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten zoals bestellingen plaatsen en bezoek aan en gebruik van de website van Biologische Slagerij Gerrit Takke.

  1. Biologische Slagerij Gerrit Takke persoonsgegevens?

Biologische Slagerij Gerrit Takkeverzamelt persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt om bestellingen af te ronden, waaronder te factureren en bezorgen en om het gebruik van overige diensten mogelijk te maken. U moet bij uw eigen online omgevingen kunnen en we moeten ook zorgen dat er geen onbevoegden bij uw omgevingen kunnen komen. We verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website(s) of op een andere manier met ons in contact treedt.

  1. Biologische Slagerij Gerrit Takke?

Biologische Slagerij Gerrit Takkeverzamelt contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Biologische Slagerij Gerrit Takke, kan Biologische Slagerij Gerrit Takke aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt, bewaren we verkeers- en locatiegegevens.

Biologische Slagerij Gerrit Takke verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wij werken samen met FAK Nederland B.V., waarbij het mogelijk is dat FAK Nederland B.V. ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partij voldoende waarborg biedt op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

  1. Biologische Slagerij Gerrit Takkepersoonsgegevens?

Biologische Slagerij Gerrit Takke verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met u te communiceren. We hebben uw gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen, klachten en eventuele terugvorderingen.

FAK Nederland B.V. bewaart uw IP-adres om onder andere het bestelproces goed te kunnen doorlopen. FAK Nederland B.V. slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op om uw gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en om deze te factureren. Zij gebruikt deze ook voor verkeersbeheer, de opsporing van fraude en om klachten af te handelen.

U kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Biologische Slagerij Gerrit Takke worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Als u wilt kan u uw contact-, adres en bankgegevens van ons krijgen. Ook kan u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze product- en/of dienstverlening die we u per e-mail toesturen. Als u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest), vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. En ook als u wilt dat wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam en e-mailadres onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, hoort u van ons natuurlijk de reden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  1. Biologische Slagerij Gerrit Takke uw gegevens

Bij Biologische Slagerij Gerrit Takke monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude door middel van het systeem van FAK Nederland B.V. wat wij online en offline gebruiken. FAK Nederland B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Lees hierover meer in het privacy statement van FAK Nederland B.V. op www.fak-nederland.nl

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. Ook houden wij rekening met de bewaartermijnen die de wet aan ons oplegt. De duur van de bewaartermijn verschilt per situatie. In de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Biologische Slagerij Gerrit Takke plaatst cookies wanneer u de site bezoekt. Dankzij deze cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer u bij ons terugkomt. Ze helpen ons ook om de site(s) te beveiligen.

Hieronder leest u welke soorten cookies u bij ons tegen kunt komen.

Onder meer om uw bestelling en login te onthouden en om fraude tegen te gaan.

Op onze website(s) vertonen wij een button van het sociale netwerk Facebook, zodat u eenvoudig informatie over ons op sociale media kunt delen en/of zien. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Facebook hoeft in te loggen als u iets wilt delen of iets dergelijks hier wilt uitvoeren.

Facebook-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website(s) bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kan u deze functie uitschakelen.

Wilt u toch geen cookies? Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers:

explorer-delete-manage-cookies

co=GENIE.Platform%3DDesktop&h%20l=nl

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via ons contactformulier.

Dit privacy statement kan door ons worden aangepast vanwege nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om ons privacy statement met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Mei 2018