Biologisch
vlees

Ui plant slagerij
Vlees webshop Utrecht pijl

Gezond vlees

Engels onderzoek wijst uit dat biologische voeding positieve effecten heeft op de gezondheid. Dit komt doordat er geen bestrijdingsmiddelen, kunstmest, of gentechnologie worden gebruikt. Bovendien wordt er preventief geen antibiotica gebruikt bij de dieren. Dat gezondheidsaspect  is, naast smaak, een van de belangrijkste redenen waarom consumenten graag biologisch eten.

lees
verder

Bestrijdingsmiddelen

Biologische boeren maken nagenoeg geen gebruik van allerlei chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De weidegronden waar het biologische vee op graast en de akkers waar het voer voor de dieren verbouwd wordt, zijn dus ‘puur natuur’. Maar hoe houd je dan ziektes en plagen weg? Biologische boeren maken daarvoor gebruik van de natuurlijke vijanden van plaaginsecten en schimmels. Omdat de dieren dus onbespoten voer krijgen, bevat biologisch vlees geen resten van bestrijdingsmiddelen en dat is beter voor de gezondheid. Onkruid wordt niet bespoten maar gewoon gewied. Dat draagt ook nog eens bij aan een betere bodemkwaliteit en aan een grotere biodiversiteit op en rond de biologische boerderijen.

Biologische slager Utrecht uien

Diergeneesmiddelen

Biologische boeren mogen antibiotica niet preventief gebruiken. Ook niet om de groei van de dieren te bevorderen. Als een dier toch geneesmiddelen toegediend moet krijgen, dan wordt de dubbele wettelijk voorgeschreven wachttijd in acht genomen. Dit garandeert dat er geen residuen in het biologische vlees achterblijven. Biologisch vee mag maximaal twee keer met antibiotica behandeld worden. Bij meer behandelingen mag het vlees niet meer als biologisch vlees verkocht worden.

Gentechnologie

Gentechnologie is niet toegestaan in de biologische landbouw en veeteelt. Dat past niet bij het natuurlijke karakter van deze vorm van landbouw en veeteelt. Biologisch vlees staat voor veilig vlees dat afkomstig is van dierenrassen die met zorg en op natuurlijke wijze zijn veredeld. 

Biologische slager Utrecht Basilicum

Gegarandeerd biologisch

Biologische boeren maken nagenoeg geen gebruik van chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daardoor is de biologische landbouw minder belastend voor het milieu.

De kwaliteit en herkomst van biologisch vlees wordt continu bewaakt. Deze controles worden uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Skal

De controleurs van Skal controleren onaangekondigd op biologische bedrijven. Zij kunnen monsters nemen van bijvoorbeeld het veevoer of kijken of gegevens over de aan- en verkoop van vee volgens de richtlijnen worden bijgehouden evenals de aankoop van voer en het gebruik van medicijnen. Op Europees niveau wordt sinds 2010 een nieuw logo gehanteerd voor de herkenning en bescherming van biologische producten.

Online slager Utrecht pijl

Gegarandeerd gezond biologisch vlees