Biologisch
vlees

Biologische slager Utrecht Peterselie

Gegarandeerd gezond biologisch vlees

Milieuvriendelijk

Biologische boeren maken nagenoeg geen gebruik van chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daardoor is de biologische landbouw minder belastend voor het milieu.

Natuurlijke kringloop

Biologische landbouw veroorzaakt geen schadelijk mestoverschot. Biologische boeren gebruiken deze belangrijke meststof op hun akkergronden voor de productie van voer of ze verkopen het aan een collega-boer. Veel biologische boeren werken namelijk samen met biologische akkerbouwers en maken afspraken over onderlinge levering van bijvoorbeeld voer, stro en mest. De natuurlijke mest wordt beter vastgehouden in de grond dan kunstmest en spoelt daardoor minder snel weg als het regent. Hierdoor hebben de sloten in de buurt van biologische boerderijen nauwelijks last van verzuring en vermesting.

Betere biodiversiteit

Doordat biologische boeren geen kunstmest of chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen gebruiken, is de bodem gezond. Dit is goed voor het bodemleven, maar uiteindelijk natuurlijk ook weer voor vogels en andere plantsoorten die in en om de akkers groeien. In de buurt van biologische boerderijen is dan ook vaak een grotere verscheidenheid aan planten, dieren, vogels en insecten te vinden.

Verpakkingen

Biologische slagerij Gerrit Takke maakt zoveel mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare verpakkingen. Zo zijn onze papieren verpakkingen van ongebleekt papier en onze schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar.

Ui plant slagerij